Skip Navigation
 
 

Rescue DiverStopień PADI Rescue Diver (nurek ratownik) nie poszerza uprawnień nurkowych, jednakże jest zasadniczym krokiem w rozwoju wiedzy i doświadczenia nurkowego, prowadzącym do profesjonalnych kursów PADI (PADI Divemaster, PADI Asystent Instruktora, PADI Instruktor). Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w przypadku wystąpienia wypadku nurkowego, oraz koncentrowania się nie tylko na sobie, ale także uwzględniania bezpieczeństwa i samopoczucia innych nurków.

Wymagania wstępne na Kurs PADI Rescue Diver:

  1. minimalny wiek 15 lat (młodzież w wieku 12-15 lat może uczestniczyć w kursie Junior Recue Diver),

  2. posiadanie stopnia PADI Advanced Open Water Diver lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej,

  3. zalogowanch minimum 20 nurkowań,

  4. ukończenie kursu resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz pierwszej pomocy PADI Emergency First Response lub równorzędny.
Przebieg kursu PADI Rescue Diver

Kurs dzieli się na trzy sekcje:

I. Teoria – obejmuje cztery sekcje:

1. psychologia ratownictwa,
2. przygotowanie do udzielania pomocy nurkom w potrzebie,
3. zarządzanie akcjami ratunkowymi,
4. Reagowanie na sytuacje awaryjne.

II. Ratownicze sesje szkoleniowe obejmują następujące ćwiczenia:

1. zmęczony nurek,
2. spanikowany nurek,
3. reakcja z brzegu, łodzi lub pomostu (przytomny nurek),
4. nurek z problemami pod wodą,
5. zaginiony nurek,
6. wynurzenie nieprzytomnego nurka,
7. nieprzytomny nurek na powierzchni,
8. wychodzenie z nieprzytomnym nurkiem z wody,
9. pierwsza pomoc w urazie ciśnieniowym i podawanie tlenu,
10. Reakcja z brzegu, łodzi lub pomostu (nieprzytomny nurek).

III. Scenariusze ratownicze na wodach otwartych obejmują zdażenia:

1. nurka z urazem kończyny pod wodą,
2. poszkodowanego nurka na powierzchni,
3. nieprzytomny nurek pod wodą,
4. nieprzytomny nurek n powierzchni, wyjście z nieprzytomnym nurkiem i pierwsza pomoc.

 
 
« powrót|drukuj