Skip Navigation
 
 

Deep Diver (nurkowanie głębokie)
Zamiarem Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie Głębokie jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami oraz ryzykiem nurkowania na głębokościach pomiędzy 18 m a 40 m.

Wymagania wstępne na Kurs PADI Deep Diver:

 1. ukończone 15 lat

 2. posiadanie stopnia PADI Advanced Open Water Diver lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej (zwrot „równorzędny” oznacza tutaj certyfikację powyżej stopnia podstawowego z udokumentowanymi minimum 20 nurkowaniami w zakresie nurkowań nocnych, głębokich oraz nawigacyjnych.

 3. Nurkowanie „obowiązkowe” głębokie ukończone w ramach kursu AOWD może zostać zaliczone, za zgodą Instruktora prowadzącego kurs, jako nurkowanie wymagane do ukończenia kursu specjalistycznego

Przebieg kursu PADI Deep Diver

Kurs obejmuje część teoretyczną (wykłady) orz część praktyczną (nurkowania).

Część teoretyczna

Podczas wykładów omówione będą m.in.:

 1. Definicja nurkowania głębokiego oraz jego limitów.

 2. Prawidłowe cele i założenia nurkowania głębokiego.

 3. Techniki nurkowania głębokiego.

 4. Sprzęt do nurkowania głębokiego.

 5. Narkoza azotowa.

 6. Choroba dekompresyjna.

 7. Podróże lotnicze oraz wycieczki w góry po nurkowaniu, a także nurkowanie wysokościowe.

 8. Planowanie głębokich nurkowań rekreacyjnych (RDP).

Część praktyczna

  1. W ramach kursu należy wykonać cztery nurkowania (nie więcej niż dwa dziennie).

  2. Nurkowania powinny być przeprowadzone na głębokości od 18 m do 40m, gdzie głębokość nie może przekroczyć 40 metrów.


  Zakresy głębokości poszczególnych nurkowań:

  nurkowanie szkoleniowe Nr 1: 24 – 30 metrów
  nurkowanie szkoleniowe Nr 2: 18 – 24 metrów
  nurkowanie szkoleniowe Nr 3: 30 – 40 metrów
  nurkowanie szkoleniowe Nr 4: 18 - 30 metrów

  Wymagania sprzętowe podczas kursu PADI Deep Diver:

  1. maska, fajka oraz płetwy,

  2. odpowiedni do warunków głębokiego nurkowania skafander nurkowy (rękawice, buty, kaptury),

  3. system ciężarków z możliwością jego szybkiego zdjęcia,

  4. automat oddechowy z manometrem,

  5. alternatywne źródło powietrza, które może być dzielone wrazie potrzeby z innymi nurkami,

  6. jacket / kamizelka ratunkowo – wypornościowa z inflatorem niskiego ciśnienia,

  7. kompletny zestaw urządzeń pomiarowych, do kontroli głębokości, czasu oraz kierunku,

  8. Rekreacyjny Plan Nurkowań (w formie tabeli lub koła),

  9. nóż nurkowy lub inne narzędzie tnące,

  10. tabliczka z ołówkiem do pisania,

  11. gwizdek,

  12. książeczka nurkowa (Log Book),

  Wyposażenie zalecane:

   latarka nurkowa (główna oraz zapasowa).

 
 
« powrót|drukuj