Skip Navigation
 
 

EFR - Kurs pierwszej pomocy


Emergency First Response - Primary Care (CPR) and Secondary Care (First Aid)

Pomoc w nagłych wypadkach wstępna (reanimacja) i dalsza (pierwsza pomoc przedmedyczna).

Kurs EFR dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej udzielania pomocy w większości wypadków zagrażających życiu. Podczas kursu przyswajane są techniki reanimacji oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.Uzyskując certyfikat PADI Emergency First Response kursant będzie potrafił:

1. Ocenić sytuację.
2. Właściwie zastosować wyposażenie ochronne.
3. Wykonać sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego
4. W odpowiednim momencie wezwać wykwalifikowany personel medyczny.
5. Rozpoznać brak reakcji poszkodowanego lub inne sytuacje wyjątkowe i określić kiedy reanimacja jest potrzebna.
6. Ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
7. Udrożnić poszkodowanemu drogi oddechowe
8. Przeprowadzić sztuczne oddychanie
9. Przeprowadzić reanimację dorosłego człowieka
10. Postępować w przypadku poważnych krwotoków zewnętrznych.
11. Postępować w przypadku wstrząsu.
12. Ustabilizować stan poszkodowanego podejrzanego o uszkodzenie rdzenia kręgowego oraz postępować w takim przypadku.
13. Wykonać początkowe i dalsze oszacowanie stanu poszkodowanego podczas gdy opóźnia się przybycie pomocy lekarskiej.

Wymagania wstępne do uczestnictwa w kursie PADI Emergency First Response

Nie ma żadnych wymagań wstępnych. Każdy zainteresowany nauką udzielania pomocy w nagłych wypadkach może zostać uczestnikiem tego kursu. Nie są wymagane żadne certyfikaty, jak również nie ma minimalnej granicy wiekowej.

Przebieg kursu PADI Emergency First Response

Kurs EFR składa się z trzech sekcji:

I. Część teoretyczna

II. Umiejętności praktyczne
1. ocena sytuacji
2. stosowanie wyposażenia ochronnego
3. wstępna ocena
4. Sztuczne oddychanie
5. Reanimacja dorosłego człowieka
6. postępowane w przypadku krwotoku
7. postępowane w przypadku wstrząsu
8. postępowane w przypadku urazu rdzenia kręgowego
9. bandażowanie
10. unieruchamianie wichnięć i złamań

III. Scenariusze wypadków

Ćwiczy się cztery scenariusze dotyczące reanimacji oraz jeden scenariusz dotyczący pierwszej pomocy przedmedycznej. Scenariusze wypadków opisują konkretną sytuację i umożliwiają uczestnikom kursu zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytej na kursie.
 
 
« powrót|drukuj